Údržba a opravy verejného osvetlenia Martin a okolie

Pár slov o tom, kto sme a čo robíme

Údržba a opravy verejného osvetlenia Martin a okolie

Poskytujeme služby ohľadom verejného osvetlenia pre samosprávu, firmy, organizácie a ďalších zákazníkov, hlavne v oblasti Martina a okolia regiónu Turiec. Poskytujeme profesionalitu v údržbe a oprave verejného osvetlenia.

 

V rozsahu našich služieb poskytujeme:

  • Bežnú údržbu verejného osvetlenia
  • Oprava a výmena svietidiel
  • Opravy stĺpov verejného osvetlenia
  • Oprava káblových porúch a zabezpečenie zemných prác
  • Obhliadka skríň RVO (rozvádzač verejného osvetlenia)
  • Riešenie havarijných situácií
  • Vianočná výzdoba
  • Vieme sa dohodnúť aj na ďalších službách podľa Vašich požiadaviek

 

Bežná údržba verejného osvetlenia

Ide o preventívnu kontrolu jednotlivých prvkov verejného osvetlenia a následnú opravu alebo výmenu poruchových častí.

 

Oprava a výmena svietidiel

Ide o odstraňovanie porúch a iných nedostatkov v súvislosti s kvalitou svetla.

 

Opravy stĺpov verejného osvetlenia

Opravujeme stĺpy na ktorých sa postupne objavia nedostatky. Ide o odstraňovanie hrdze, náhradu chýbajúceho krytu a podobne.

 

Oprava káblových porúch a zabezpečenie zemných prác

Verejné osvetlenie nemusí fungovať kvôli problémom s vedením. Ak problémové káble nie sú v stĺpe musíme nahradiť tie, ktoré sú v zemi. V takom prípade skontaktujeme firmu, ktorá vykonáva zemné práce a spolupracujeme s ňou.

 

Obhliadka skríň RVO

Pôjde o kontrolu rozvádzača verejného osvetlenia a prípadnú opravu alebo výmenu chybových častí.

 

Riešenie havarijných situácií

Sme pripravení okamžite odstrániť následky škôd verejného osvetlenia spôsobených dopravnou nehodou, vandalizmom alebo živelnou pohromou.

 

Vianočná výzdoba

V čase sviatkov vieme poskytnúť aj inštaláciu svetelných ozdôb na Vami vybrané miesta.

 

Ďalšie požiadavky

Vieme zabezpečiť aj opravu a údržbu verejného rozhlasu.

Môžete si pozrieť aj naše referencie v problematike poskytovania služieb pri údržbe a opravách verejného osvetlenia a rozhlasu pre mestá a obce. V prípade záujmu o spoluprácu s našou firmou nás neváhajte kontaktovať.