Elektromontážne práce

Pár slov o tom, kto sme a čo robíme

Elektromontážne práce

Poskytujeme široké portfólio činností v zameraní na elektromontáže od servisných činností po kompletné dodávateľské práce a služby pre samosprávu, firmy, organizácie a ďalších zákazníkov.

 

Ponuka činností:

  • realizácia údržba a modernizácie verejného osvetlenia s možnosťou zmluvnej servisnej činností s pohotovostnou službou pre samosprávu, firmy a organizácie
  • údržba – modernizácia prevádzky a rozvodov mestských a obecných rozhlasov
  • servisná činnosť pri prevádzke a údržbe cestnej svetelnej signalizácie
  • dodávka a realizácia vyhotovenia svetelnej vianočnej výzdoby pre samosprávu a firmy
  • montáž, rekonštrukcia a opravy bleskozvodov vrátane revízii a projektov
  • elektromontážne práce na vedeniach nízkeho a vysokého napätia do 22 kV

 

Firma je držiteľom potrebných oprávnení a certifikátov pre druh činností:

  • oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu – oprava a údržba,rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky,technické zariadenia elektrické s naspätím do 22 kV vrátane bleskozvodov
  • výroba technických zariadení elektrických v rozsahu – elektrické rozvádzače
  • certifikát k prevádzke a údržbe technických zariadení cestnej svetelnej signalizácie