Referencie

Pozrite si naše referencie a neváhajte nás kontaktovať

Referencie v problematike poskytovania
služieb pri údržbe a opravách verejného
osvetlenia a rozhlasu pre mestá a obce

 

Mesto Martin

 • zmluvná servisná činnosť pri údržbe a opravách cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách komunikácii na území mesta Martin
 • modernizácia a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách komunikácii:
  • ul.Kohútová – ul.Jesenského (2018)
  • ul.P.Mudroňa – ul.A.Kmeťa (2019)
  • OC TURIEC – 1/65 preložka (2020)
 • modernizácia verejného osvetlenia – realizácia montáže pri výmene svietidiel v meste Martin
 • realizácia opráv káblových porúch verejného osvetlenia so zabezpečením zemných prác
 • prekládky stožiarov a vedení verejného osvetlenia podľa požiadaviek
 • poddodávateľské práce pri rekonštrukcii verejných osvetlení podľa požiadaviek

 

Mesto Vrútky

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu
 • rekonštrukcia verejných osvetlení podľa požiadaviek (ul.Franc.partizánov , ul.Republikánska, pešia zóna,ul.Hlboký dvor a pod.)
 • realizácia opráv káblových porúch verejného osvetlenia so zabezpečením zemných prác s vymeraním poruchy
 • vytyčovanie sietí zemných vedení verejného osvetlenia podľa požiadaviek
 • prekládky stožiarov a vedení verejného osvetlenia podĺa požiadaviek
 • riešenie havaríjnych situácii ( demontáž stožiarov po autohaváriach a pod.)
 • zabezpečovanie obhliadok skríň RVO po nahlásených výpadkoch verejného osvetlenia
 • ostatné služby podľa požiadaviek

 

Obecný úrad Socovce

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Horný Kalník

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Blatnica

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Žabokreky

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Ďanová

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Turčianské Klačany

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Dolný Kalník

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Jazernica

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Necpaly

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Strečno

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Záborie

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Bystrička

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Diaková

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Dražkovce

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Jasenovo

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Lipovec

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Sklabiňa

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Sklabinský Podzámok

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Slovany

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Sučany

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Trebostovo

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Trnovo

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Turčianská Štiavnička

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia
 • modernizácia verejného osvetlenia – výmena úspornejších svietidiel v obci
 • zabezpečenie a realizácia montáže novej rozvádzacej skrine ( RVO)

Obecný úrad Turčianské Jaseno

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu
 • zabezpečenie a realizácia montáže nových rozvádzacich skrín ( RVO)

Obecný úrad Turčianský Peter

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Valča

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Vrícko

realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Referencie v oblasti prenájmu montážnych plošín a ostatných služieb