montážnych plošín Prenájom elektromontážné činnosti Údržba verejného osvetlenia práce vo výškach Montážne a stavebné a výruby drevín Orezávanie práce vo výškach Čistiace a ostatné

Profil firmy
KV-mont Martin, s.r.o.

Značka firmy KV-mont vzniká v roku 2005 so zámerom prevádzky a prenájmu vysokozdvižných montážnych plošín, a s tým súvisiaca široká škála kompletných služieb v oblasti rôznorodých výškových prác. Následne sme svoju činnosť rozvíjali v službách pre mestá, obce i firmy pri realizáciach údržby a rekonštrukcie verejných osvetlení, elektroinštalačných, montážnych a stavebných prác a ďalších rôznorodých činností, ktoré sú uvedené v našej ponuke služieb a činností.

Naše služby

Potrebujete vykonať rôzne práce vo výške? Napríklad umiestniť svoju reklamu na budovu alebo upraviť strom pred svojím rodinným domom? Naša ponuka služieb je pre firmy, mestá, ale aj jednotlivcov. Prenajmite si vysokozdvižnú plošinu alebo nechajte všetko na nás.

Prenájom montážnych plošín

Prenajmite si montážnu plošinu aj s obsluhou, ktorá zodpovedá za bezpečnú prevádzku

Elektromontážne práce a servisné činnosti

Poskytujeme široké portfólio činností v zameraní na elektromontáže od servisných činností po kompletné dodávateľské práce

Údržba verejného osvetlenia pre región Martin a okolie

Údržba a opravy verejného osvetlenia pre samosprávu, firmy, organizácie a ďalších zákazníkov, hlavne v oblasti Martina a okolia

Montážne a stavebné činnosti

V oblasti montážnych a stavebných prác sa zameriavame predovšetkým na práce vo výškach s využitím prevádzky montážnych plošín

Orezávanie a výruby drevín

Realizujeme výruby drevín aj v sťažených podmienkách v zastavaných oblastiach s dôrazom na bezpečnosť a zamedzeniu škôd na majetku

Čistiace práce a iné práce vo výškach

Realizujeme aj rôznorodé činnosti vo výškach, ktoré sa v praxi často vyskytujú a dajú sa bezpečne a rýchlo zrealizovať