Montážne a stavebné činnosti

Pár slov o tom, kto sme a čo robíme

Montážne a stavebné činnosti

V oblasti montážnych a stavebných prác sa zameriavame predovšetkým na práce vo výškach s využitím prevádzky montážnych plošín, pričom zabezpečujeme kompletné práce a služby samostatne, alebo v koordinácii s našimi zmluvnými partnermi.

Ponuka činností:

  • montáž a zapojenie svetelných reklamných konštrukcii a veľkoplošných reklám
  • návrh, výroba a montáž oceľových nosných konštrukcii pre montáž reklamných banerov a rôznorodých reklám
  • montáž a opravy klampiarských prvkov – snehových zábran, strešných žľabov, odtokových zvodov a pod.
  • montáž systémov a zábran na budovy a stavebné objekty pre ochranu proti vtáctvu
  • zámočnické, zváračské, kurenárske práce vo výškach podľa požiadaviek
  • nátery výškových konštrukcii, potrubí, stožiarov, strešných žľabov, fasád a iných objektov
  • manipulácia vo výškach pri rôznorodých stavebných montážnych činnostiach

 

Pri záujme o realizáciu horeuvedených činností vám poskytneme poradenskú činnosť, s prípadnou obhliadkou a posúdením vašich požiadaviek aj s vypracovaním cenovej ponuky.