Čistiace práce a iné činnosti vo výškach

Pár slov o tom, kto sme a čo robíme

Čistiace práce a iné činnosti vo výškach

V zmysle požiadaviek našich zákazníkov realizujeme aj rôznorodé činnosti vo výškach, ktoré sa v praxi často vyskytujú a dajú sa bezpečne a rýchlo zrealizovať predovšetkým pri havaríjnych stavoch s využitím prevádzky vysokozvižnej montážnej plošiny.

Ponuka činností:

  • umývanie a čistenie okien, presklených priečok, žalúzii a fasád budov
  • čistenie zanesených a upchatých strešných žľabov a zvodov klampiarských konštrukcii na budovách SVB, organizácii a pod.
  • odstraňovanie nebezpečných námraz a previsov ľadu a snehu zo striech budov
  • čistenie architektonických prvkov od vtáčieho trusu
  • rôznorodé iné práce vo výškach podĺa individuálnych požiadaviek zákazníka
  • vysprávky poškodeného zateplenia a fasád budov vtáctvom

 

Pri záujme o realizáciu horeuvedených činností vám poskytneme poradenskú činnosť, s prípadnou obhliadkou a posúdením vašich požiadaviek aj s vypracovaním cenovej ponuky.