Elektromontážne práce

Poskytujeme široké portfólio činností v zameraní na elektromontáže od servisných činností po kompletné dodávateľské práce a služby pre samosprávu, firmy, organizácie a ďalších zákazníkov.

Ponuka činností:

 • realizácia údržby a modernizácie verejného osvetlenia s možnosťou zmluvnej servisnej činností s pohotovostnou službou pre samosprávu, firmy a organizácie
 • údržba – modernizácia prevádzky a rozvodov mestských a obecných rozhlasov
 • servisná činnosť pri prevádzke a údržbe cestnej svetelnej signalizácie
 • dodávka a realizácia vyhotovenia svetelnej vianočnej výzdoby pre samosprávu a firmy
 • realizácia montáže a opráv domových a priemyselných elektroinštalácii s možnosťou zmluvnej servisnej činnosti pre SVB,firmy a organizácie
 • montáž a inštalácia pracovných strojov a ďalších priemyselných elektrozariadení
 • montáž,rekonštrukcia a opravy bleskozvodov vrátane revízii a projektov
 • výroba,inštalácia a kontrola domových, priemyselných a RVO rozvádzačov
 • elektromontážne práce na vedeniach nízkeho a vysokého napätia do 22 kV

Firma je držiteľom potrebných oprávnení a certifikátov pre druh činností:

 • oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu – oprava a údržba,rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky,technické zariadenia elektrické s naspätím do 22 kV vrátane bleskozvodov
 • výroba technických zariadení elektrických v rozsahu – elektrické rozvádzače
 • certifikát k prevádzke a údržbe technických zariadení cestnej svetelnej signalizácie