Čistiace práce a iné činnosti vo výškach

V zmysle požiadaviek našich zákazníkov realizujeme aj rôznorodé činnosti vo výškach, ktoré sa v praxi často vyskytujú a dajú sa bezpečne a rýchlo zrealizovať predovšetkým pri havaríjnych stavoch s využitím prevádzky vysokozvižnej montážnej plošiny.
Ponuka činností:
  • umývanie a čistenie okien, presklených priečok,žalúzii a fasád budov
  • čistenie strešných dažďových žľabov a vpustí
  • odstraňovanie nebezpečných námraz a previsov ľadu a snehu zo striech budov
  • čistenie architektonických prvkov od vtáčieho trusu
  • rôznorodé iné práce vo výškach podĺa individuálnych požiadaviek zákazníka
Pri záujme o realizáciu horeuvedených činností vám poskytneme poradenskú činnosť, s prípadnou obhliadkou a posúdením vašich požiadaviek aj s vypracovaním cenovej ponuky