Referencie v problematike poskytovania
služieb pri údržbe a opravách verejného
osvetlenia a rozhlasu pre mestá a obce

Mesto Martin (Brantner Fatra, s.r.o.)

 • modernizácia verejného osvetlenia – realizácia montáže pri výmene svietidiel v meste Martin
 • realizácia opráv káblových porúch verejného osvetlenia so zabezpečením zemných prác
 • prekládky stožiarov a vedení verejného osvetlenia podľa požiadaviek
 • poddodávateľské práce pri rekonštrukcii verejných osvetlení podľa požiadaviek

Mesto Vrútky

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu
 • rekonštrukcia verejných osvetlení podľa požiadaviek (ul.Franc.partizánov , ul.Republikánska, pešia zóna,ul.Hlboký dvor a pod.)
 • realizácia opráv káblových porúch verejného osvetlenia so zabezpečením zemných prác s vymeraním poruchy
 • vytyčovanie sietí zemných vedení verejného osvetlenia podľa požiadaviek
 • prekládky stožiarov a vedení verejného osvetlenia podĺa požiadaviek
 • riešenie havaríjnych situácii ( demontáž stožiarov po autohaváriach a pod.)
 • zabezpečovanie obhliadok skríň RVO po nahlásených výpadkoch verejného osvetlenia
 • ostatné služby podľa požiadaviek

Obecný úrad Socovce

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Horný Kalník

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Blatnica

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Žabokreky

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Ďanová

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Turčianské Klačany

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Dolný Kalník

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Jazernica

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Necpaly

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Strečno

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Záborie

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Bystrička

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Diaková

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Dražkovce

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Jasenovo

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Lipovec

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Sklabiňa

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Sklabinský Podzámok

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Slovany

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Sučany

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Trebostovo

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Trnovo

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Turčianská Štiavnička

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia
 • modernizácia verejného osvetlenia – výmena úspornejších svietidiel v obci
 • zabezpečenie a realizácia montáže novej rozvádzacej skrine ( RVO)

Obecný úrad Turčianské Jaseno

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu
 • zabezpečenie a realizácia montáže nových rozvádzacich skrín ( RVO)

Obecný úrad Turčianský Peter

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu

Obecný úrad Valča

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia

Obecný úrad Vrícko

 • realizácia bežnej údržby a opráv verejného osvetlenia a rozhlasu